O Nás

Materská škôlka Heuréka

Malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo

 

Vitajte na stránke našej Materskej školy. Teší nás Váš záujem o našu Materskú školu. Tento web bude, ak sa tak rozhodnete, priamym oknom do kráľovstva hier a zážitkov.

 HEURÉKA

 

Prečo práve MY? No preto, lebo chceme ponúknuť vždy viac, ako je bežné, pretože ani Vaše dieťa nie je bežné, ale JEDINEČNÉ. Jedinečnosť je to, čo v náročnom svete dospelých predstavuje hodnotu pre lepší život. A to je práve to, na čom chceme spolu s Vami pracovať. Jedinečnosť osobnosti však musí kráčať ruka v ruke s tímovosťou. Sám človek neznamená nič, ale skupina jedinečných znamená všetko. A toto je náš cieľ. Hľadať talenty, ktoré nám boli zverené, nájsť ich včas, ale nedopustiť, aby talent spôsobil samotu. Všetko toto je možné, ale chce to veľa. Lásku, dobrých učiteľov a aktívnych rodičov. Chceme v tejto uponáhľanej dobe poskytnúť obetavým rodičom stabilný bez stresujúci priestor zaručujúci všestranný rozvoj zručností a schopností dieťaťa a maximalizovať ich dosiahnuteľnú úroveň aj pomocou metódy Dr. M. Montessori.

Budeme veľmi poctení, ak si získame Vašu dôveru a budete schopný vyšších pracovných výkonov bez nutnosti hľadania riešení, ako dať pre svoje dieťa z pohľadu výchovy čo najviac. Na konci Vášho pracovného dňa si prídete po hrami, umením, vzdelaním a športom, unavené, ale šťastné dieťa. V kruhu rodiny plné zážitkov Vám budú Vaše deti vracať Vašu v práci stratenú energiu.

Zážitky majú zmysel len vtedy, ak neskončia „ zvonením“, ale kolujú a kde inde by mali kolovať tie detské, no predsa u Vás, v rodine!!!  

 

Ak je Vám táto myšlienka blízka a práve toto hľadáte pre svojho drobca, tak veríme, že ste na správnom mieste.

Vďaka zaradeniu do systému(komplexu) škôl a školských zariadení SMS HEURÉKA vieme obsahovo vo vlastnej réžii poskytovať nadštandard v oblastiach

Montessori pedagogiky, umenia, jazykových s športových schopností.

Všetky naše triedy sú vybavené sofistikovanými pomôckami, internetom a interaktívnou tabuľou, ako aj vlastnou telocvičnou a priľahlým ihriskom. Taktiež úzko spolupracujeme so Súkromnou umeleckou školou Heuréka a Súkromným centrom voľného času Heuréka, s externými a športovými a jazykovými lektormi, ktorí deťom zabezpečia v pravidelnom dennom rytme priamo v priestoroch našej Súkromnej materskej školy obsah tej skoro najvyššej úrovne. Spätná väzba je u nás samozrejmosťou. Na konci školského roka si od nás prevezmete fotoknihu rekapitulujúcu, ako sme spoločne postúpili.

Nemenej zaujímavým benefitom pre Vás je aj prednostné právo umiestniť Vaše a už aj naše dieťa do letných denných táborov počas školských prázdnin

vo Vašej Súkromnej Materskej škole HEURÉKA.