Prevádzka a denný program Súkromnej materskej školy HEURÉKA

 

Prevádzka materskej školy je od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy do 8:00 hod, iný čas príchodu si dohodne s triednou učiteľkou.

 

Zákonný zástupca si môže prevziať dieťa z materskej školy v čase pred odpočinkom od 12:00 hod. do 12:30 hod., popoludní od 15:00 hod. do 16:30 hod. Na prevzatie dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj inú osobu.

 

Denný program


Denný program má časovo stanovené stravovanie detí

• desiata  08:45 - 09:15
• obed      11.30 - 12:00
• olovrant 14.00 - 14:30

 

Súčasťou denného programu sú organizačné formy:
• hry a hrové činnosti
• pohybové a relaxačné cvičenia
• pobyt vonku
• odpočinok
• činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie a stravovanie, pitný program, prezliekanie)

Súčasťou všetkých týchto organizačných foriem sú edukačné (vzdelávacie) aktivity.

Kontakt Heuréka

Súkromná materská škola
Okružná 131
960 01  Zvolen

Mailový kontakt:

sms.heureka@gmail.com

Telefonický kontakt:

 0948716696

 

 

Fotogaléria

Všetky »

Články

Menu