Triedy

Súkromná materská škola Heuréka otvorila ako prvú SOVIČKOVÚ TRIEDU.

Triedu vedú :

Riaditeľka 
PaedDr. Marianna Majka Svrčková  
Triedna učiteľka
PhDr. Iveta Ivka Holécy