Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie

Rodičom detí do 3. rokov veku prepláca ÚPSVaR  školné poplatky vo výške 280 € mesačne. Viac informácií tu a tu.